1. Чикләрне кадастр исәбенә ничек куярга?

Муниципаль берәмлек һәм торак пункт чикләрен теркәү яки аларга үзгәреш кертү турындагы мәгълүматларны  дәүләт кадастрына кертү өчен дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары кирәкле документларны кадастр исәбе органына юлларга тиеш (221-ФЗ номерлы  “Күчемсез милек дәүләт кадастры турында” Федераль законының 15 матдәсе буенча (24.07.2007) һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 71 номерлы Карары белән расланган “Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан, белешмәләргә үзгәрешләр кертү өчен, күчемсез милек дәүләт кадастрына, күчмә милеккә булган хокукларны теркәү һәм килешүләргә вәкаләтле башкарма хакимият органнарына, кадастр  исәбе   органнарына һәм күчмә милек дәүләт кадастрына хат юллау кагыйдәләре, шулай ук әлеге документларның электрон вариантлары форматына булган таләпләр” 3 пункты буенча. 


Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International