3. Күчемсез милек объектларының характеристикасын үзгәртү

Күчемсез милек объектларының характеристикасын үзгәртү турындагы документлар ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек нигезендә  Республика электрон хезмәттәшлек системасы һәм Татарстан Республикасы Электрон хакимият системасы аша кадастрның теркәү органына юллана. Мәгълүмати хезмәттәшлек нигезендә җибәрелгән документларның барысы да электрон хәлдә булырга тиеш. Документ өчен xml схема кабул ителгән булса, ул xml файл хәлендә кабул ителә; xml схема булмаса, кәгазьдәге документ (мәсәлән, күчемсез милек объектына хокуклар туктатылу турындагы документ) сканер аша үткәрелә һәм аның сурәте җибәрелә.

Күчемсез милек объектларының характеристикасын үзгәртү өчен (кулланырга рөхсәт алу, адрес, җирләр категориясе, һ. б.), электрон документларның хml файлын төзегәндә, Сез “Электрон хакимият” системасы кысаларында гамәлгә кертелгән программадан (“Күчемсез милек дәүләт кадастры” бүлеге) файдалана аласыз. Xml файлны дөрес итеп төзергә “Мәгълүмати хезмәттәшлек өчен хml файл төзү инструкциясе”н кулланырга мөмкин.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International